วิธีการจองทัวร์และชำระเงิน


กรุณาโอนเงินมัดจำที่บัญชื่อ

นายสง่า รักเหมือน
เลขที่บัญชี 482-2-00964-1
ธนาคารกสิกรไทยสาขา เซ็นทรัลภูเก็ต